Get Adobe Flash player

Login Form

1640425
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
248
637
1524
10239
1640425

Your IP: 23.20.25.122
2018-07-17 09:12
DSC_0003
DSC_0016
DSC_0032
DSC_0045
DSC_0048
DSC_0051
DSC_0071
DSC_0073
DSC_0074
DSC_0082
DSC_0086
DSC_0088
DSC_0100
DSC_0106
DSC_0107
DSC_0112
01/16 
start stop bwd fwd
 

    เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คระครู และนักเรียน ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆาบูชา
ณ วัดปราสาททอง

 

DSC_0001
DSC_0014
DSC_0023
DSC_0026
DSC_0028
DSC_0030
DSC_0032
DSC_0048
DSC_0076
DSC_0082
S__119324687
S__119324690
01/12 
start stop bwd fwd
 

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สอบประเมินสมรรถนะนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3,
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
     วันที่ 22 - 23
 กุมภาพันธ์ 2561 สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 
ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 , 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2

 

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ